Begeleidingsmethoden

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Werkdruk

Werkdruk.

Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang je het als werknemer kunt bolwerken, hoeft het niet tot problemen te leiden. Sommige mensen vinden het zelfs prettiger om het druk te hebben dan om zich te vervelen. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de werknemer verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. 

Werkdruk treedt dus op als je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen. Dit ontstaat bijvoorbeeld door:
te weinig tijd voor een opdracht;
hogere kwaliteitseisen aan het werk dan is waar te maken;
ingewikkeldere taken dan waarvoor men geschoold is of waarvoor apparatuur voor handen is;
werk dat niet aansluit bij opleidingsniveau of ervaring; of
te zware verantwoordelijkheden.

Ook omstandigheden op het werk kunnen ervoor zorgen het werk niet goed uitgevoerd kan worden waardoor werkdruk ontstaat. Voorbeelden zijn:

technische mankementen;
conflicten met de leidinggevende;
reorganisaties die zorgen voor baanonzekerheid; 
onduidelijke taakomschrijving;
veeleisende klanten;
te weinig pauzes / vakantie. 

Niet altijd is het werk de directe oorzaak. Ook de persoonlijke situatie kan zorgen voor een verhoogde werkdruk.
Werkdruk kan leiden tot werkstress. Dit zorgt voor psychische en fysieke klachten.

Wetgeving
Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. 

Meer over werkdruk vindt u op de werkdruk.startpagina.nl


 
website monitoring software