Begeleidingsmethoden
     
     

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Werkdruk
   
   
   
 

Wat is Burn-out.

De definitie van het CBS voor burn-out is: 'Opgebrandheid door het werk'. Christina Maslach beschreef begin jaren 70 burn-out als drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (een gevoel van extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt), en verminderde persoonlijke bekwaamheid (het gevoel dat men minder goed presteert dan in het verleden het geval was, ook wel verminderd werkgerelateerd zelfvertrouwen).

Oorzaken van burn-out
Burn-out kent niet één oorzaak, maar is meestal het gevolg van een combinatie van factoren. Dat kunnen psychische, sociale en biologische factoren zijn en frustrerende
(werk-)situaties.
Langdurig te hard werken in combinatie met te weinig rust en ontspanning lijkt een belangrijke risicofactor. Daarnaast zijn karaktertrekken als plichtsgetrouwheid en perfectionisme van invloed. Ook de privé-situatie kan meespelen. Het niet hebben van een uitlaatklep en ingrijpende gebeurtenissen als een scheiding of het overlijden van een geliefde kunnen mede de ontwikkeling van burn-out beïnvloeden.  Routinematig werk, geen invloed hebben op werkomstandigheden, onvoldoende steun van collega's of superieuren en slecht management zijn factoren die eveneens van invloed zijn.

Verschijnselen van burn-out
Een burnout kenmerkt zich door ongewone vermoeidheidsklachten en gevoelens van uitputting. In het verlengde daar van kan een groot aantal klachten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

Cynisme
Somberheid
Onzekerheid
Angst
Piekeren
Hartkloppingen
Kortademigheid
Besluiteloosheid
Emotioneel zijn / huilen
Onderpresteren
Veel roken en drinken
Prikkelbaarheid
Geen zin meer in seks
Slapeloosheid
Vergeetachtigheid
Hoofdpijn

Aantoonbaarheid
Nijmeegse wetenschappers zijn er in 2010 in geslaagd burn-out aan te tonen in de hersenen van patiënten. De onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben objectief verschillen kunnen aantonen in de hersenactiviteit tussen gezonde mensen en mensen die lijden aan burn-out. Daarmee is burn-out voor het eerst vast te stellen op grond van objectieve gegevens. Verwacht wordt dat door het onderzoek de burn-out nu overal ter wereld als aandoening wordt erkend.

Therapie
Burn-out wordt meestal behandeld door middel van therapie. In deze therapie wordt verkend welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burn-out en worden risicofactoren op het werk geïnventariseerd. Deze worden, waar mogelijk, aangepakt. Het is daarbij van belang dat de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk gaat, bij voorkeur al tijdens de therapie.

Gevolgen
Burnout is vaak een nieuwe start omdat cliënt gedwongen worden om de prioriteiten in hun leven opnieuw te stellen en na te denken over wat ze écht willen. Vaak is dat iets anders dan de baan die ze voorheen hadden.

Meer over burn-out vindt u op de burnout.startpagina.nl

   
 
   
   
     
website monitoring software