Begeleidingsmethoden
     
     

Index

• Home
• Coaching
• Supervisie
• Intervisie
• Teamcoaching
• Haptotherapie
• Shiatsu
   
   

Thema's

• Burn-out
• Stress
• Assertiviteit
• Motivatie
• Werkdruk
   
   
   
 

Assertiviteit.

Assertiviteit is het opkomen voor je persoonlijke belangen en het uitdrukking geven aan je gevoelens, gedachten en wensen op een gepaste manier. Doen en zeggen wat je denkt, voelt en wilt op basis van respect. Respect voor je eigen belangen en respect voor de belangen van de ander.

Assertiviteit is gericht op het openhouden van de communicatie en de omgang met anderen en zal door eerlijkheid, directheid en openheid dit stimuleren. Assertiviteit is iets vragen waarbij je de mogelijkheid openhoudt om tot een compromis te komen. Assertiviteit is niet ten koste van alles krijgen wat je wilt. Assertiviteit is dus wezenlijk iets anders dan egoοsme of agressie!

Een assertief persoon kan 'nee' zeggen zonder zich schuldig te voelen, is in staat grenzen aan te geven en voor zijn mening uit te komen. Assertiviteit heeft te maken met zelf verantwoordelijkheid nemen en keuzes kunnen maken. Het levert zelfbewustzijn, zelfrespect, doortastendheid en zelfverzekerdheid op.

Hoe beter u uzelf kent en weet wat uw wensen en grenzen zijn, hoe beter u dat aan anderen duidelijk kunt maken. Hoe de ander op u zal reageren, hangt vooral af van de manier hoe u met hem communiceert. Als u op een respectvolle manier met de ander omgaat, is de kans groot dat hij u ook met respect zal behandelen.

Meer over assertiviteit vindt u op de assertiviteit.startpagina.nl

   
 
   
   
     
website monitoring software