Begeleidingsmethoden
     
     

Index

Home
Coaching
Supervisie
Intervisie
Teamcoaching
Haptotherapie
Shiatsu
   
   

Thema's

Burn-out
Stress
Assertiviteit
Motivatie
Werkdruk
   
   
   
 

Intervisie.

Intervisie is een werkvorm die gebruik maakt van de deskundigheid van de deelnemers.

Wat is intervisie
Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.
Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Wat is het doel van intervisie
Op het niveau van de organisatie is intervisie een krachtig instrument voor het verbeteren van teams en het deskundigheidsniveau in de organisatie.
Daarnaast hebben de deelnemers individuele doelen, zoals;
persoonlijke deskundigheidsbevordering
het door reflectie afstand te leren nemen van de eigen positie en manier van werken
bewustwording van de eigen invloed en de eigen positie
collegiale ondersteuning en inspiratie

De intervisiegroep
Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Een intervisiegroep heeft 3 tot 6 deelnemers, die allen op vrijwillige basis betrokken zijn bij de intervisie. Ze hebben een overeenkomstig beroep of functie, maar geen directe werk- of gezagsrelatie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.

Intervisiemethoden
Veelgebruikte methoden in intervisie zijn:
de incidentmethode
de Balint-methode
brainstormen
de Critical Incidents methode
de Socratische Intervisie Methode
Lateraal denken
Imaginatie
de 10 stappen methode

De werkvorm
Zoveel bijeenkomsten als de deelnemers noodzakelijk achten.
De deelnemers brengen beurtelings actuele ervaringen in, onderling wordt hulp aangeboden met het omgaan met een als problematisch ervaren situatie, zodat het eigen functioneren kan verbeteren. De intervisie groep werkt aan de hand van een gekozen intervisiemethode. 
Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden.

Meer over intervisie vindt u op de
intervisie.startpagina.nl

   
 
   
   
     
website monitoring software