Begeleidingsmethoden
     
     

Index

• Home
• Coaching
• Supervisie
• Intervisie
• Teamcoaching
• Haptotherapie
• Shiatsu
   
   

Thema's

• Burn-out
• Stress
• Assertiviteit
• Motivatie
• Werkdruk
   
   
   
 

Coaching .

Het werk stelt steeds hogere eisen aan de medewerkers. De werkbelasting en werkdruk zijn over het algemeen hoog en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razend snel. Medewerkers kunnen dan wel eens een steuntje in de rug nodig hebben. Coaching is daar voor een goede methode.

Wat is coaching?
Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen.
Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

Wat bereik je met coaching?
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.

Concreet is c oaching gericht op:
• Het verdiepen van het bewustzijn bij medewerkers van de effecten van eigen gedrag.
• Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag.
• Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid.
• Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau
• Het versterken van initiatief, zelfstandigheid en ondernemerschap.  
• Het opdoen van nieuwe ervaringen
• Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren
• Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen.

De werkvorm
De coach, opdrachtgever en coachee (degene die gecoached wordt) spreken van tevoren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden. De effecten van de bijeenkomsten worden geλvalueerd met de coachee en de opdrachtgever. Er kan gebruik gemaakt worden van gerichte opdrachten en observaties.

Meer over coaching vindt u op de coaching.startpagina.nl

   
 
   
   
website monitoring software