Begeleidingsmethoden
     
     

Index

• Home
• Coaching
• Supervisie
• Intervisie
• Teamcoaching
• Haptotherapie
• Shiatsu
   
   

Thema's

• Burn-out
• Stress
• Assertiviteit
• Motivatie
• Werkdruk
   
   
   
 

Begeleidingsmethoden.

De laatste decennia zijn begeleidingsvormen tot ontwikkeling gekomen die mensen in hun beroep en priv้ helpen beter te functioneren.
Werk je met mensen, of kom je beroepshalve veel met mensen in contact en merk je dat je hierin verder wilt groeien dan biedt supervisie goede mogelijkheden. Coaching kan helpen bij het oplossen van concrete problemen.
Wanneer denken de overhand krijgt, het dagelijks leven beheerst en het functioneren belemmert, kan haptotherapie uitkomst bieden. Teamcoaching is er op gericht een team en de leden daar van beter te laten functioneren. Intervisie is een methode om medewerkers met een soortgelijk beroep in een groep van elkaar te laten leren.

Deze website wil meer zicht geven op deze verschillende begeleidingsmethoden en als zodanig behulpzaam zijn bij het maken van een goede keuze.

Er zijn verschillende beroepsverenigingen actief die helpen de methoden verder te ontwikkelen en de deskundigheid van de beroepsbeoefenaren te verbeteren en te garanderen. Hieronder vermelden we er drie.
 

Relevante beroepsverenigingen

De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching
De Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) is de beroepsvereniging voor professionals in de begeleidingskunde! Haar missie is: nationaal en internationaal d้ expert te zijn in het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en de ontwikkeling van het vakgebied van Professioneel begeleiden en de beroepsbeoefenaar.
Meer informatie: www.lvsc.eu

De Vereniging van Haptotherapeuten
De Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) is de landelijke beroepsvereniging van GZ-Haptotherapeuten. Zij beheert het register van erkende GZ-Haptotherapeuten en ziet toe op naleving van de kwaliteitseisen. Daarnaast werkt de VVH aan permanente verbetering van de deskundigheid van de GZ-Haptotherapeut. Dat gebeurt onder andere door verplichte nascholing. Ook neemt de VVH initiatieven voor wetenschappelijk onderzoek over haptotherapie.
Meer informatie: www.haptotherapeuten-vvh.nl


De Nederlandse Orde van Beroepscoaches
De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is.
De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.
Meer informatie: www.nobco.nl.

   
 
   
   
     
website monitoring software